The product name you are looking for ...

Pattern

İstənilən dizaynda loqo-lar parça üzərində vurulur. Loqo-lar mətn və şəkildən ibarət ola bilər. Loqolar üçün xüsusi nazik naxış saplarından istifadə olunur. Loqo-lar xüsusi programda hazırlanıb, naxış maşının kompyuterinə köçürülür.